IP Adresini Kayıt Etme

Bu yazımda IP adresi nasıl VeriTabanını kayıt edilir onu göstereceğim. Kodları çok eskiden yazmıştım ama sağlamdır.Öncelikle EAip.mdb adında bir veritabanı oluşturun ve içeriğini verdiğim aşağıdaki şekilde oluşturun:

Tablo Adı: ipler

id = Otomatik Sayı

IP = Metin

Tarih = Metin

Saat = Metin

Bunları yaptıktan sonra kod kısımına geçiyoruz:

Default.asp (Bu ASP dosyası ile sitenize giren kişinin IP adresi sadece bir kez alınır. Kişi Sayfayı yenilerse IP Adresiniz zaten kayıt edilmiş uyarısı verir.)

[vb]

<%

dim EAip

set EAip = server.createobject("adodb.connection")
EAip.open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" & server.mappath("EAip.mdb")

set EArs = server.createobject("adodb.recordset")
EAsql = "select * from ipler order by id desc"
EArs.open EAsql,EAip,1,3 ‘yazdırılabilir
‘Veri Tabanı Bağlantısı Tamam…
%>
<%
‘Şimdi IPadres adlı değişkeni tanımlayıp onu kullanıcının ıp adresine eşitleyelim (umarım yanlış anlatmıyorumdur)
Dim IPadres
IPadres = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
%>
<%
If Not Request.Cookies("IPalindi") = "Evet" Then ‘Diyoruz ki Eğer Cookie IPalindi, Evet e eşit değilse
%>

<%
‘Şimdi ekleme işlemine başlayalım
EArs.AddNew

EArs("IP") = IPadres ‘IP adresini vt ye ekliyoruz
EArs("Saat") = time() ‘Saati vt ye ekiyoruz.
EArs("Tarih")= date() ‘Tarihi vt ye ekliyoruz

EArs.Update ‘Güncelle diyoruz
EArs.Close ‘RecordSet i kapatıyoruz…
Response.Write "IP niz vt ye eklendi…"

Response.Cookies("IPalindi") = "Evet" ‘Birde Aynı IP adresini tek bir kez alsın diye Cookielerine ekliyoruz. (Eğer Tarayıcının cookie lerini siler veya başka tarayıcıyla girerse bilmem). Demi yani vt yi şişirmesin.

set EArs = Nothing ‘EArs adlı değişkenin iptal ediyoruz.

EAip.Close ‘Bağlantıyıda kapatalım da tam olsun demi.
%>
<%
Else ‘Diyoruz ki Eğer Cookie IPalindi, Evet e eşitse
%>
<%Response.Write("Zaten IP niz vt ye kayıt edilmiş")%>
<%End If%>

[/vb]

Eğer kişinin IP adresi sürekli alınsın diyorsanız:

Default2.asp

[vb]
<%
dim EAip

set EAip = server.createobject("adodb.connection")
EAip.open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" & server.mappath("EAip.mdb")

set EArs = server.createobject("adodb.recordset")
EAsql = "select * from ipler order by id desc"
EArs.open EAsql,EAip,1,3 ‘yazdırılabilir
‘Veri Tabanı Bağlantısı Tamam…
%>
<%
‘Şimdi IPadres adlı değişkeni tanımlayıp onu kullanıcının ıp adresine eşitleyelim (umarım yanlış anlatmıyorumdur)
Dim IPadres
IPadres = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
%>

<%
‘Şimdi ekleme işlemine başlayalım
EArs.AddNew

EArs("IP") = IPadres ‘IP adresini vt ye ekliyoruz
EArs("Saat") = time() ‘Saati vt ye ekiyoruz.
EArs("Tarih")= date() ‘Tarihi vt ye ekliyoruz

EArs.Update ‘Güncelle diyoruz
EArs.Close ‘RecordSet i kapatıyoruz…
Response.Write "IP niz vt ye eklendi…"

set EArs = Nothing ‘EArs adlı değişkenin iptal ediyoruz.

EAip.Close ‘Bağlantıyıda kapatalım da tam olsun demi.
%>

[/vb]

Olay tamam. Bu şekilde istediğinizi yapabilirsiniz. Eğer yapamadığınız yer var ise size dosyaları da burada veriyorum. IPKayit <– İndirebilirsiniz …

Kolay Gelsin …

2 Comments

You can post comments in this post.

Post A Reply